Baner
Baner
Dolina sunca : Home / Cijene i dinamika plaćanja
A+ R A-

Cijene i dinamika plaćanja

E-mail Ispis

 

  1. Prvu tranšu kupoprodajne cijene od 20%,  računajući od dana zaključenja  Ugovora o kuporodaji.

  2. Drugu tranšu kupoprodajne cijene od 40%, računajući od dana prijema pismene obavijesti ili prijema takve obavijesti putem e-maila, kojim će prodavatelj obavijestiti kupca da su na stambeno-poslovnom objektu u kojem se nalazi stan koji čini predmet Ugovora u cijelosti izvršeni svi osnovni konstrukcijski radovi, uključujući i ugradnju krovne konstrukcije sa limarijom.

  3. Treću tranšu kupoprodajne cijene od 20%, računajući od dana prijema pismene obavijesti ili prijema takve obavijesti putem e-maila, kojim će prodavatelj obavijestiti kupca da su na stambeno-poslovnom objektu u kojem se nalazi stan koji čini predmet Ugovora u cijelosti izvršeni svi fasaderski radovi (ugrađena vanjska fasada), kao i da su na predmetnom objektu ugrađeni svi vanjski otvori.

  4. Četvrtu tranšu kupoprodajne cijene od 20%, računajući od dana prijema pismene obavijesti ili prijema takve obavijesti putem e-maila, kojim će prodavatelj obavijestiti kupca da mu je spreman na tačno određeni dan predati u posjed stan koji čini predmet Ugovora, s tim da prodavatelj nije dužan kupcu predati stan u posjed sve dok kupac ne isplati posljednju  tranšu ugovorene kupoprodajne cijene iz ove tačke.Krajnji rok isplate zadnje tranše i uvođenje kupca u posjed nekretnine je 31.12.2017

Lokacija naselja

Brošura projekta

Baner
Baner

Projektant

Baner

Prodaja

Baner